budynekJest naturalne dla kogokolwiek, iż każdego domostwa wypada doglądać, do tego stopnia aby nie zmniejszał się jego stan techniczny. Jeśli chodzi o osobiste domy jednorodzinne to kwestia jest jednoznaczna, czymś takim zajmuje się osobiście właściciel posiadłości. Cokolwiek bardziej problematycznie objawia się okoliczność w wypadku większych gmachów wielorodzinnych, które posiadają kilku lub większą liczbę współwłaścicieli. W Polsce takie budynki zwykle znajdują się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych lub też mają status wspólnot mieszkaniowych. W przypadku tych drugich dobrym rozstrzygnięciem jest powierzenie nad nimi zarządu ekspertowi, jaki ma praktykę w administrowaniu takiego typu budowlami (zobacz tutaj). Zaangażowanie zarządcy nieruchomości pociąga za sobą wszak postulat opracowania kontraktu, na bazie którego jest on zatrudniany.

Rzetelnie przygotowany kontrakt uważnie ustala uprawnienia oraz zadania którejkolwiek spośród stron, nie rezerwując marginesu uchybień dla którychkolwiek dwuznaczności. Idealnie gdy tego rodzaju umowa będzie ustalona w formie aktu notarialnego. Którymś z decydujących komponentów umowy zawieranej z zarządcą nieruchomości jest poświadczenie jego upoważnień profesjonalnych i zanotowanie przydzielonego zarządcy numeru licencji profesjonalnej. Jakikolwiek zarządca powinien dysponować polisą od odpowiedzialności cywilnej więc tego rodzaju dana ponadto powinna być zawarta w niniejszej umowie.

Najważniejszym punktem kontraktu z zarządcą nieruchomości jest mimo wszystko określenie zadań i obowiązków z jakich powinien się on wywiązywać. One natomiast zależą naprawdę od kryteriów właściciela budynku oraz osobliwości poszczególnej nieruchomości. Ponieważ zarządca nieruchomości ma wgląd w całą dokumentację techniczną oraz majątkową obiektu, zobowiązuje go oprócz tego uszanowanie tajemnicy zawodowej przez cały okres rozporządzania określoną nieruchomością.